In de omgeving van Montfoort en Linschoten komen diverse soorten vleermuizen voor, maar er zijn waarschijnlijk niet veel mensen bekend met het bestaan van deze nachtelijke fladderaars. Men zegt wel eens ‘onbekend maakt onbemind’ en dat gaat voor vleermuizen zeker op. 

De vleermuissoorten die in onze omgeving voorkomen wonen in huizen, schuren en bomen. We zien ze praktisch nooit of kijken ervoor weg, want we vinden vleermuizen vaak enge wezens, die vanaf het invallen van de schemer het luchtruim kiezen en in je haren kunnen vliegen of je zouden kunnen aanvallen. En als je gebeten wordt daarmee hondsdolheid of andere ziektes kunnen overbrengen. 
Wees gerust, het valt reuze mee. Deze diertjes zijn juist heel nuttig en interessant!

Het is belangrijk dat we in onze omgeving met vleermuizen rekening houden, omdat vleermuizen deel uitmaken van een voedselketen waar wij als mens wel degelijk baat bij hebben. Zo eet een vleermuis gemiddeld zo’n 1000 muggen per nacht, onmisbaar dus voor onze leefomgeving.

Huisvesting

Doordat diverse vleermuissoorten in onze huizen wonen - denk hierbij aan zolders, onder dakpannen, tussen de dakgoten, achter luiken en tussen spouwmuren -  gaat het de laatste jaren niet goed met ze. Dit heeft te maken met het dieronvriendelijk bouwen van woningen en schuren en het isoleren van woningen. En waar muren vol zitten met isolatie kunnen geen vleermuizen wonen.

Duurzaam Montfoort & Linschoten wil hier iets aan doen, namelijk het beschikbaar stellen van een aantal duurzame vleermuizenkasten. Degenen die denken een mooie locatie voor zo’n kast te hebben of regelmatig vleermuizen rond hun huis of schuur zien, of die van plan zijn om hun huis te gaan verduurzamen kunnen in aanmerking komen van een of meerdere vleermuizenkasten.
>> Stuur voor dit prachtige project je motivatie via onze contactpagina

Werkgroepleden gezocht

Duurzaam Montfoort & Linschoten is tevens op zoek naar mensen die interesse in of zelfs al kennis hebben van vleermuizen, om samen met enkele mede geïnteresseerden de Vleermuizen Werkgroep Montfoort (ofwel VWM) te vormen.
>> Stuur een berichtje via onze contactpagina

Lezing

Om belangstellenden meer over vleermuizen en hun leefomgeving te weten te laten komen gaat Duurzaam Montfoort & Linschoten midden januari 2024 een lezing over vleermuizen verzorgen.
>> Je kunt je hiervoor al aanmelden via onze contactpagina
De definitieve datum en locatie volgen nog. 

De vleermuis op de foto is een laatvlieger.