Duurzaam Montfoort wil óók de leefomgeving van onder andere mezen, boomkruipers, spreeuwen en huiszwaluwen verbeteren, met het plaatsen van nestkasten. Veel soorten stadsvogels gaan namelijk in aantal meer achteruit dan vooruit. Dit komt doordat de bebouwde omgeving steeds minder mogelijkheden biedt, zowel voor nestgelegenheid, schuilplekken als voedsel (bron: Sovon-rapport 2022/88).

2023 Nestkasten DM helpt vogels (Groot).jpg
Allerlei nestkasten

Samenwerken voor een vogelrijk gebied

Zaterdag 15 april heeft Duurzaam Montfoort een huiszwaluwtil geplaatst bij Het Beloken Land. De huiszwaluw is een beschermde inheemse diersoort. Huiszwaluwen eten enorme hoeveelheden muggen en andere vliegende insecten, die in volle vlucht worden gevangen. 

Huiszwaluwen broeden in kolonieverband. De omstandigheden bij Het Beloken Land zijn ideaal. Hopelijk gaan de huiszwaluwen de til snel ontdekken! Op Het Beloken Land wordt natuureducatie gegeven aan basisschoolleerlingen en er zijn rondleidingen. Zo kunnen veel inwoners genieten van deze nuttige en mooie vogel.

't Bakkershuis

Komende week worden nog veel andere nestkasten - in overleg met IVN natuurgids Gijs van Kempen en de gemeente Montfoort - opgehangen in de openbare ruimte in Montfoort en Linschoten. Hierbij worden bezoekers van 't Bakkershuis betrokken. Dit is een laagdrempelig ontmoetingscentrum voor iedereen die te maken heeft met geheugenklachten en/of beginnende dementie. Door mens en natuur meer samen te brengen wil Duurzaam Montfoort inwoners en bezoekers extra laten genieten van de natuur. Volg dit verder op de sociale media, bijvoorbeeld op de facebookpagina van 't Bakkershuis

Dit initiatief van Duurzaam Montfoort is mogelijk dankzij een subsidie van KIEM. KIEM is het loket voor natuurinitiatieven van Elise Mathilde Fonds, K.F. Heinfonds en Prins Bernhard Cultuurfonds Utrecht.

 

zwaluwentil.JPG

20230415_115353 (Groot).jpg