Aan het woord is Harry van Zandwijk, CEO van Daiwa House Modular Europe. 

Daiwa House Modular Europe is gevestigd in Montfoort. Zodoende ben ik al jaren actief in de gemeente. Wij zijn een modulair bouwbedrijf. We focussen op woningbouw, utiliteitsbouw en medische bouw. 

Wat doen jullie voor goeds met grondstoffen rondom Minder Verspillen?

Voor het realiseren van onze huisvestingsoplossingen zijn diverse materialen en grondstoffen van hoge kwaliteit nodig. Wij gebruiken materialen en grondstoffen die een zo laag mogelijke impact op het milieu hebben en zo lang mogelijk mee gaan. Wij kijken naar de afkomst en het hoogwaardig hergebruiken van bestaande materialen zoals beton, staal en hout.

Met alle materialen willen we ‘een gesloten kringloop’ realiseren, waarbij economische en biologische grondstoffen functioneel blijven door een permanent systeem van hergebruik. Wij maken het milieueffect van de gebruikte materialen, productieproces en het gebruik van gebouwen volledig inzichtelijk. Alsmede de afvalfase.

We gebruiken het platform Ecochain om de dit proces te berekenen en inzichtelijk te maken. Ecochain toetst onze producten en processen op bijvoorbeeld de CO2-uitstoot en milieukosten. Zo wordt voor ons inzichtelijk waar in de productieketen de grootste milieu-impact tot stand komt. Om deze berekening te kunnen maken, kijken we naar alle hoeveelheden van onze toegepaste materialen. Daarnaast doen we continu onderzoek naar nieuwe materialen. Daarbij nemen we alle karakteristieken van het betreffende materiaal mee, zowel de ecologische als de niet-ecologische. Door steeds de juiste combinatie en balans tussen duurzaam en praktisch te zoeken, blijven we onszelf uitdagen om het optimale gebouw neer te zetten.

Het grote voordeel van modulaire bouw op het gebied van duurzaamheid is dat deze bouwmethode zich van nature al perfect leent voor circulariteit. Door geïndustrialiseerd te bouwen verhogen we de efficiëntie en voorkomen we verspilling. We hebben het complete bouwproces, van productie tot engineering, in eigen beheer. Bij het ontwerp van gebouwen houden we rekening met de geïndustrialiseerde manier van bouwen. Dat doen we onder andere door standaard materiaalmaten te gebruiken om op die manier materiaalverspilling tegen te gaan. Hierbij wordt gekeken naar hoogwaardig hergebruik van elementen en het zo goed mogelijk scheiden van overgebleven afval. In onze werkprocessen gaan we zo efficiënt mogelijk om met energie, dat wil zeggen; duidelijke protocollen met betrekking tot verwarming en verlichting.

Modules bieden flexibiliteit

De flexibiliteit die modulaire bouw met zich meebrengt biedt vele voordelen, ook op het gebied van duurzaamheid. We slopen niet, we demonteren, waardoor we de modules weer opnieuw hoogwaardig kunnen inzetten. Hierdoor groeit de huisvesting letterlijk met de klant mee. Ook het verplaatsen van de huisvesting is eenvoudig. Wanneer een gebouw niet meer nodig is, verwijderen we de modules snel en eenvoudig om deze vervolgens op een andere locatie weer een nieuwe functie te geven. Een gebouw dat nu dienstdoet als school kan namelijk eenvoudig worden getransformeerd tot kantoor of zorgcentrum en andersom. Deze flexibiliteit maakt dat we kunnen inspelen op veranderende eisen, gebruiksmogelijkheden en de vraag uit de markt.

Het hergebruiken van onze modules levert al forse duurzaamheidswinst op maar daarmee zijn we er nog niet. Ook het recyclen van losse materialen is een belangrijk onderdeel van onze duurzaamheidsstrategie. Daarin hebben we al flinke stappen gemaakt. Op dit moment wordt circa 80% van de componenten direct hergebruikt. 80% moet wat ons betreft 100% worden, een percentage dat we voor de casco-module al hebben gerealiseerd. In de bouw neemt de vraag naar flexibele en circulaire huisvestingsoplossingen steeds meer toe. De bouwbesluiteisen die nu gelden, kunnen over 5 tot 10 jaar weer helemaal anders zijn. Dit geldt ook voor de gewenste typen huisvesting en met de snelheid waarmee deze maatschappij verandert gaat dat alleen maar sneller. Dat vraagt om een nieuwe manier van denken. Ons doel is zero waste. Dat betekent dus constant monitoren en bijsturen, elk project verdient een tweede leven.

Waarom is dit slim als organisatie?

Uit analyses blijkt bijvoorbeeld dat onze modulaire en gestandaardiseerde bouwmethode én de maatregelen op het gebied van circulariteit er nu al voor zorgen dat we in staat zijn om de CO2-uitstoot te halveren ten opzichte van traditionele bouwmethodes. Deze inzichten zijn voor ons cruciaal en super waardevol. We delen deze inzichten met onze partners om ook hen te stimuleren om circulariteit na te streven binnen de eigen productieketen. Samen met onze toeleveranciers en onderaannemers gaan we in gesprek over wat de mogelijkheden zijn met betrekking tot het verder verduurzamen van de producten. Want met elkaar komen we verder.

Waarom zijn grondstoffen belangrijk volgens u?

Grondstoffen zijn de basis van onze processen, zonder grondstoffen kunnen wij onze producten niet kunnen realiseren. Maar hoe we met die grondstoffen omgaan, dat is waar we duurzaamheidswinst kunnen creëren. De bouwsector is één van de meest vervuilende sectoren, daar willen wij verandering in brengen. Door modulair te bouwen stoten we 50% minder CO2 uit dan de traditionele bouw, en dat zit voor een groot deel in de grondstoffen die we gebruiken. 

Waar zouden anderen aan kunnen denken als zij iets kopen/ gebruiken?

Wanneer je iets nieuws koopt (kan echt van alles zijn, van een nieuwe auto tot een nieuwe bank) en kan kiezen tussen een aantal opties, kijk dan eens naar de milieu impact van de verschillende producten. Zo maak je altijd een bewuste keuze. Door je hierin te verdiepen wordt het in het gevolg ook makkelijker om duurzame keuzes te maken. 

 
Tot slot: Veel bedrijven zijn bezig met het verduurzamen van hun processen en producten, ook in Montfoort en omgeving. We werken graag met hen samen en helpen elkaar verder op het gebied van duurzaamheid. We kunnen veel van elkaar leren. Door met de gehele keten samen te werken aan dit duurzaamheid, bereiken we het meest.  

>> Website