Een interview met de docenten van de vakgroep Profiel Groen van Yuverta vmbo Montfoort. Zij verzorgen de lessen van dit profiel, waaronder de afzonderlijke richtingen Dier, Groen, Food en Bloem vallen.

Yuverta vmbo Montfoort is dé vmbo school in Montfoort. Op onze school zitten leerlingen uit Montfoort en veel omliggende gemeentes.

De docenten leggen uit: "We zijn onderdeel van Yuverta, de grootste aanbieder van groen-blauw onderwijs in Europa. We zijn ‘thuis in de toekomst’, omdat we ons bezighouden met thema’s die ertoe doen, zoals klimaat, energie, water, voeding, en welzijn van mens en dier. Met het bedrijfsleven en (duurzame) organisaties verkennen we de wereld van nu en morgen. Bij vmbo Montfoort doen we dit op lokaal niveau en werken we samen met bedrijven in Montfoort."

Werken aan eigen ontwikkeling en die van de wereld

"Bij ons op school werk je aan je eigen ontwikkeling en ook aan die van de wereld. Wij doen dit middels een uniek onderwijsconcept. Leerlingen werken dagelijks aan échte opdrachten die ze uitvoeren onder begeleiding van onze docenten. Dit noemen wij prestaties. Hierbij leren ze veel over hoe dingen in de praktijk werken. Omdat de opdrachtgevers ook mensen van buiten de school kunnen zijn zie je onze leerlingen ook regelmatig in Montfoort lopen of fietsen op zoek naar informatie of materialen voor hun prestaties." 

Wat doet Yuverta voor goeds met grondstoffen rondom Minder Verspillen?

"Wij zijn de samenwerking aangegaan met agrarisch bedrijf Fam. Van Vlooswijk in Montfoort. Op dit bedrijf wordt gewerkt met Bokashi. Dit is het fermenteren van organische materialen zoals etensresten, schillen, bladeren en overige tuin- en openbaar groenafval. Bokashi biedt niet alleen voeding voor planten en verbetert de structuur van de bodem, maar activeert ook het bodemleven. Het is een alternatieve manier van composteren waarbij veel minder energie, dus ook voedingsstoffen verloren gaan." 

"De leerlingen bezoeken dit bedrijf als onderdeel van het thema Mest & Milieu in leerjaar 2. Bij het bedrijf krijgen de leerlingen uitleg van Conny van Peer en vullen als proefobject emmers met geschikt organisch materiaal. Enkele weken later bezoeken ze het bedrijf opnieuw en spitten ze de Bokashi in de grond van de moestuin. Hier kan het zijn werk doen in de bodem."

"We laten onze leerlingen ervaren hoe je op een natuurlijke manier kunt omgaan met afvalstromen en deze, in dit geval, kunt gebruiken voor het verrijken van het bodemleven. Daarnaast verbouwen we in de groentetuin producten die direct in onze keuken verwerkt kunnen worden of dienen als groenvoer voor onze dieren, die we op school houden. Op deze manier laten we leerlingen de hele voedselketen zien. Ook etensresten die overblijven voeren we aan onze dieren. Op die manier verspillen we zo min mogelijk voedsel en nog belangrijker, we leren onze leerlingen dat voedsel weggooien nooit nodig is."  

"Behalve bij Bokashi is circulariteit ook belangrijk onderdeel in onze prestatietijd. De materialen die hiervoor gebruikt worden zijn ook veelal hergebruikt. Zo laten we regelmatig oude pallets en planken bij onze school afleveren door bedrijven uit Montfoort. Leerlingen gebruiken het hout hiervan voor hun projecten. Verder worden veel andere materialen hergebruikt zoals plastic, karton, flessen en blik. Door een voorbeeld te geven op het gebied van hergebruik zie je dat leerlingen zelf ook creatiever omgaan met materialen die voor velen als afval worden beschouwd."

Waarom deze werkwijze?

"We willen onze leerlingen klaar maken voor de toekomst, en in deze tijd horen daar thema’s als circulariteit en duurzaamheid bij. We proberen dan ook manieren te vinden om dit soort actuele thema’s in ons onderwijs te integreren. Onze zonnepanelen bijvoorbeeld. Die voorzien natuurlijk voor een groot deel in onze stroomvoorziening en we vinden het belangrijk dat de leerlingen dit ook weten. We leggen ze dan in het eerste jaar ook direct uit hoe dit werkt en laten zien dat ze zelf ook de opbrengst van de panelen in de gaten kunnen houden." 

Waarom zijn grondstoffen belangrijk volgens u?

"Als Yuverta vmbo Montfoort vinden we het belangrijk onze leerlingen bewust om te laten gaan met grondstoffen. Door het hergebruik laten we onze leerlingen ervaren dat je grondstoffen heel goed opnieuw kunt gebruiken door hier op een creatieve manier naar te kijken. Hiermee maken we onze leerlingen klaar voor de toekomst waarin grondstoffen steeds schaarser worden."

Waar zouden anderen aan kunnen denken als zij iets kopen/ gebruiken?

We proberen onze leerlingen te laten zien dat als je op een creatieve manier naar grondstoffen en materialen kijkt er veel meer mee mogelijk is dan wat je in eerste instantie denkt! 

Op de foto zie je hoe leerlingen de bokashi onder spitten. 

>> Website