Werkgroep Behoud Lopikerwaard is al 40 jaar actief in IJsselstein, Lopik, Oudewater, Schoonhoven en Montfoort. Hier zetten zij zich in voor het behouden en versterken van het eigen karakter van de Lopikerwaard op het gebied van natuur, landschap en cultuurhistorie. Dat doen deze vrijwilligers bijvoorbeeld door kennis te delen met inwoners en gemeenten, via bijeenkomsten, natuurbehoud, natuureducatie en een magazine.

Wanneer gemeenten nieuwe ruimtelijke plannen maken kijkt WBL kritisch mee om te onderzoeken wat het effect hiervan is op de ruimte. Door deze kennis wordt de werkgroep vaak als adviserende partner meegenomen tijdens het ontwikkelen van nieuwe plannen over bijvoorbeeld woningbouw, vrijkomende agrarische bebouwing, energieopwekking en bestemmingsplannen. 

Mooi voorbeeld in onze regio

In onze regio is een mooi voorbeeld van wat zij doen het veldje naast de rotonde aan de kruising van Willeskop met de Reinaldaweg. Hier is in de hoek van Willeskop aan de kant van Montfoort een rustplek ontwikkeld die toegankelijk is bezoekers, maar vooral gericht is op flora en fauna.

Zonder WBL was hier een parkeerplaats ontwikkeld bedoeld als carpoolplaats. ‘100 van die kleine ontwikkelingen maken dat de Lopikerwaard er heel anders uitziet’. Dat zou zonde zijn van het bestaande groen, en nu staan vele soorten inheemse planten die beheerd worden door de buurman. Dhr. Vendrig beheert dit perceel op een zodanige manier dat de biodiversiteit vergroot wordt. Er komen steeds meer soorten planten, bijen en vlinders op zo’n perceel.

Natuurontwikkeling

De werkgroep heeft ook meegekeken bij de bouwplannen van bijvoorbeeld De Bleek, om natuur een kans te geven en de biodiversiteit te vergroten. Ook is er naast Jan Snel een heel stuk natuur ontwikkeld met plassen, bomen en hagen in samenwerking met andere partijen. Daarnaast is er een kritische blik op het bouwen van grote loodsen bij oude boerderijen die niet langer agrarisch gebruikt worden, de WBL pleit ervoor dat bedrijfsloodsen op een industrieterrein horen en niet in het open weiland. 

Er zouden heel goed nieuwe vrijwilligers kunnen aanhaken want er zijn ambities genoeg. WBL wil iedereen uitnodigen eens een rondje te wandelen over het veldje bij Willeskop en hier te genieten. 

In het kort

  • Werkgroep Behoud Lopikerwaard zet zich in voor de instandhouding van het door de eeuwen ontstane cultuurhistorisch landschap;
  • Daarnaast bewaken zij het cultuurhistorisch landschap en adviseren zij gemeenten in de Lopikerwaard om versnippering tegen te gaan om natuurbeheer te verstgerken; 
  • Zij werken samen met andere lokale partijen, zoals burgers, gemeenten en andere natuurstichtingen;
  • Twee keer per jaar spreken zij met o.a. gemeente Montfoort over ontwikkelingen;
  • Wanneer ergens een perceel beschikbaar is kan de werkgroep het beheer hiervan oppakken;
  • Zij proberen percelen met elkaar te verbinden om ook weidevogelbeheer te versterken;
  • Zij bewaken ook het gebruik van ruimte, bij bouwplannen, uitbreidingen, energieopwek of het onttrekken van gebieden uit de landbouw naar industriële gebieden; 
  • Wanneer een plan het aangezicht of de biodiversiteit van een gebied aantast denkt de WBL mee om dit zo logisch en duurzaam mogelijk in te richten waarbij de cultuurhistorische en natuurlijke waarde meegerekend wordt.

 

>> Op de foto zie je Irene Schuller en Leo van den Berg.