Aan de rand van Linschoten staat een bedrijfspand dat bijdraagt aan de biodiversiteit in vele Nederlandse gemeenten maar bij de inwoners van gemeente Montfoort waarschijnlijk niet zo bekend is: Bomenwacht Nederland.

Het boomtechnisch adviesbureau helpt gemeenten, overheden en andere boombeherende organisaties bij vragen over het verbeteren, (ver)plaatsen en onderhouden van bomen en helpt met beleid en beheer om bomen zo passend mogelijk in te zetten. De medewerkers hebben verschillende achtergronden, maar vaak met een groene opleiding en/of ervaring in de uitvoering. Met hun groene visie helpen zij gemeenten het om de leefomgeving te verbeteren, het landschap te behouden en de biodiversiteit te versterken.

Zo wordt er nagedacht over de boomsoort zelf, maar ook over het leven in de bodem dat hierdoor ontstaat, over de insecten en vogels die de boom aantrekt, over het effect op de omgeving zoals het bieden van koelte en beschutting en het versterken van de functie van een boom in zijn omgeving.

Meerjarenprogramma

In Woerden is er bijvoorbeeld een meerjarenprogramma opgesteld waarin gekeken wordt waar bomen geplant kunnen worden en welke soorten dan passend zijn.  Hierbij wordt rekening gehouden met de functie van de boom, zoals het versterken van biodiversiteit, maar ook de wensen van de inwoners en de kaders voor de inrichting van de openbare ruimte.

Het vergroten van de diversiteit van het bomenbestand zelf maakt dat ziektes en aantastingen minder snel om zich heen kunnen grijpen. Bovendien creëer je met verschillende soorten ook een doorlopende bloeiboog en jaarrond voedsel voor vogels en insecten. Ook is dood hout een bron van voeding voor paddenstoelen, insecten en andere organismen die langzaam kan afsterven en zo nieuw leven ondersteunt. 

Bij Bomenwacht merkt men dat de aandacht van gemeenten verbreedt van schoon, heel en veilig naar een groenere en comfortabele leefomgeving met aandacht voor dier, plant, mens en klimaat. De mensen van Bomenwacht pleiten voor bomen die gezond groot zullen worden. Een boom planten doe je voor de volgende generatie en dan doen ze hier graag en met aandacht en liefde.

In het kort

Bomenwacht Nederland, Van Rietlaan 31, Linschoten

  • Bomenwacht helpt gemeenten bij het cyclisch beheer van het bomenbestand, boomtechnisch onderzoek, vergroening en beleidsontwikkeling;
  • Met aandacht voor ecologie, afwisseling en biodiversiteit van soorten;
  • Ze hebben een lange termijn visie omdat bomen langzaam groeien en reageren;
  • Bij het bedrijfspand is ook een tuin aangelegd met bijenkast;
  • Het dak ligt vol met 240 zonnepanelen voor eigen gebruik;
  • Bijna al het transport gebeurt al elektrisch, en dat aandeel groeit nog door;
  • Dit bedrijf heeft de hoogste certificaten behaald op de CO2 prestatieladder (niveau 5).


>> Op de foto zie je Ronald van den Brink en Josien Hissink.