Interview met Arie Belo van de Belo Groep in Linschoten. Een machinefabriek en constructiebedrijf waar speciaal machines en constructies worden bedacht en gebouwd voor het oplossen van wensen en/of problemen bij div. klanten en bedrijfstakken. Arie Belo (61) vertelt: "Ik woon mijn hele leven al in Linschoten (gem. Montfoort) en ik heb daar ook al ruim 35 jaar mijn bedrijf." 

Hoe past de Belo Groep bij het thema minder verspillen?

Belo Groep doet diverse projecten in de recycling branche, waar reststromen worden verwerkt / bewerkt. Voorbeelden hiervan zijn: Machines ontwikkelen en bouwen voor het ontmantelen van matrassen waardoor de diverse vrij komende materialen weer hergebruikt kunnen worden. 

Arie Belo: "Met de Molares® kunnen we biomassa bewerken waardoor er gemiddeld meer biogas (ca. 15-20%) in een kortere tijd beschikbaar komt in het vergistingsproces. Bij biomassa moet u denken aan reststromen uit landbouwproducten, (berm)grassen, voedselresten, etc. Verder zijn er op ons bedrijf 752 stuks zonnepanelen gemonteerd waarmee wij ons gemiddelde jaarverbruik aan elektrische energie opwekken."

"Ook scheiden we zelf de diverse reststromen, zoals oudijzer, papier/karton, afgewerkte olie en oude hydrauliekslangen, afval hout (oude pallets etc.) en rest afval en we voeren dit op de daarvoor bedoelde manier af," aldus Belo.

Waarom is die werkwijze slim?

Belo:"Het levert ons werk op en dus omzet, verder is het ook passend in onze bedrijfsvisie als duurzaam en verantwoord ondernemen, en het is ook een bijbelse opdracht om als goed rentmeester om te gaan met de schepping."

"Door het hergebruiken van grondstoffen zullen we minder nodig hebben van de basis grondstoffen die er zijn. Door over bevraging / benutting zullen anders te korten ontstaan en neemt de vervuiling alleen maar toe. Ook het evenwicht wat zo uniek in de schepping aanwezig is, wordt door de mens veelal verstoort in deze processen. Ook hierdoor ontstaat verstoring van het evenwicht en het herstelvermogen van de natuur en ontstaan schadelijke verhoudingen."

Tips

Waar zouden anderen aan kunnen denken als zij iets kopen/ gebruiken? Arie Belo: "Kijken hoe en waarvan iets gemaakt is en door wie. Onnodig gebruik voorkomen van kostbare stoffen door in te zetten op andere aanwezige mogelijkheden. Dus bewust nadenken over alles en een verantwoorde keuze proberen te maken."

Inspiratie van Arie Belo

"De schepping is zo mooi en zeer goed gemaakt door de Schepper en Deze heeft aan de mens de opdracht gegeven om de schepping te beheren en te gebruiken. Als we dit toepassen op al ons doen en laten zal dit een enorm positief effect hebben op de samenleving!."

>> Website Belo Groep