Duurzaam Montfoort nam afscheid van twee bestuursleden en vond twee nieuwe! Vanaf het moment van oprichting werd het bestuur van Duurzaam Montfoort gevormd door Ronald Landman (voorzitter), Ilse van der Horst (secretaris) en Frank Benthem (penningmeester).

Dit platform ging voortvarend aan de slag en was bezig om bekendheid op te bouwen in Montfoort en Linschoten. En toen was er ineens Corona en werden veel activiteiten afgelast. Vervolgens vonden Ilse en Ronald andere uitdagingen. Zij geven het stokje over aan twee nieuwe bestuursleden die we hier introduceren. Ook Frank stelt zich voor.

Super bedankt Ilse en Ronald!

Het vernieuwde bestuur bestaat sinds april 2021 uit:

Geertrui Verbraak - Voorzitter
Douwe Pot - Secretaris
Frank Benthem - Penningmeester

Geertrui Verbraak

Geertrui Verbraak

Begin 2021 ben ik gestart bij het Platform Duurzaam Montfoort en sinds 1 april heb ik het stokje overgenomen als voorzitter. Ik heb veel zin en energie om me in te zetten voor het platform!

Ik werk bij waterschap Aa en Maas in Oost-Brabant aan schoon water, voldoende water en droge voeten. Dat doen we steeds slimmer met data en technologie. Met mijn team werk ik aan de veranderingen die dit met zich meebrengt voor onze mensen en het waterbeheer.

Verbinding

Sinds 2017 woon ik met mijn partner Oscar in Linschoten. Duurzaamheid en inclusiviteit zijn belangrijke thema’s voor mij. Vrijwilligerswerk is een mooie manier om daarmee aan de slag te zijn en zorgt voor verbinding met mensen in mijn omgeving. Dat doe ik ook via de Interculturele Contactgroep Linschoten (verbonden aan de SWOM). Verder fotografeer ik graag, raap ik een hoop zwerfafval op en haal ik veel plezier uit het tuinieren in de moestuin vlakbij Landgoed Linschoten, samen met mijn buurvrouw.

Ik maak de wereld graag een beetje beter, mooier en schoner. De klimaatverandering en hoe wij omgaan met onze leefomgeving, daar maak ik me zorgen over. Via het Platform Duurzaam Montfoort kan ik op een positieve manier mijn steentje bijdragen aan een duurzame leefomgeving voor ons allemaal.

Douwe Pot

Douwe Pot.jpg

Mijn naam is Douwe Pot, 65 jaar oud en inmiddels 30 jaar woonachtig in Montfoort, samen met Marjolein. We hebben twee volwassen zonen die beiden de deur uit zijn. Ik heb gedurende mijn carrière in zowel commerciële als non-profitbedrijven gewerkt, waarvan de laatste 25 jaar in de (thuis)zorgsector. Onderweg naar mijn pensioenleeftijd heb ik wat meer tijd beschikbaar, die ik graag wil inzetten voor lokaal vrijwilligerswerk, waaronder Duurzaam Montfoort. 

Duurzaamheid

Duurzaamheid is en blijft een belangrijk thema in onze samenleving. Dat zullen we continu moeten uitdragen zodat het gaat beklijven tussen de oren van zowel de inwoners als het college van B&W. In mijn inwerkperiode heb ik veel enthousiasme geproefd bij zowel bestuursleden als coördinatoren van de werkgroepen.

Het is prachtig om te zien dat er zoveel vrijwilligers zijn die de doelstelling van DM dagelijks in de praktijk ten uitvoer brengen. Ook privé hebben wij diverse maatregelen genomen om ons huis te verduurzamen. Verder pakken we steeds vaker de fiets voor boodschappen en bezoeken. Onze wereld verandert zo (verontrustend) snel, dat we op lokaal en regionaal niveau daarmee serieus aan de slag moeten. Ik neem om deze reden graag het stokje over van Ilse als secretaris van DM. De foto is gemaakt op de Landelijke Opschoondag van 20 maart.
 

Frank Benthem


Frank Benthem.jpg

Mijn naam is Frank Benthem. Ik woon sinds 2008 in het mooie, pittoreske Linschoten. 

Vanuit mijn bezorgdheid over ons leefmilieu ben ik betrokken geraakt bij Duurzaam Montfoort. Eerst als energie-ambassadeur, later als penningmeester.

Woondokter

In het dagelijks leven werk ik voor adviesbureau Woondokter, dat woningeigenaren helpt hun woning te verduurzamen. De ervaring in het energiezuiniger maken van mijn eigen huis en de kennis uit diverse opleidingen op het gebied van bouw- en installatietechnieken, zet ik nu in om energiezuinig wonen ook voor anderen mogelijk te maken. Zo heb ik van mijn passie mijn werk gemaakt.

In IJsselstein beman ik iedere zaterdag het energieloket in de bibliotheek, waar inwoners antwoord krijgen op hun vragen over energiebesparing in huis.

Al met al hoop ik mijn steentje bij te dragen aan de energietransitie. Daar krijg ik energie van!