In 2023 ontstonden er zinvolle, nieuwe verbindingen. Ook buiten de eigen gemeentegrenzen, namelijk met duurzaamheidsorganisaties uit de regio. Van Alphen aan den Rijn tot Zeist en van Breukelen tot IJsselstein. 

Op initiatief van Duurzaam Woerden ontmoetten vertegenwoordigers van al deze organisaties elkaar in maart voor het eerst in de duurzaamheidswinkel in Woerden. Daar maakten we kennis en leerden we meer over elkaars activiteiten, zoals energiecoaches, vergroening, bewustwording, uitvoering van het gemeentelijk energiebeleid en nog veel meer. De ene organisatie drijft helemaal op vrijwilligers, de ander doet het (semi)professioneel.

Twee maal per jaar

In estafette organiseert iedere duurzaamheidsclub een keer de tweejaarlijkse bijeenkomst. Wij hadden als Duurzaam Montfoort & Linschoten de eer dat te doen voor de tweede bijeenkomst in november. Rond het thema 'verandering van het platteland en de bebouwde omgeving' brachten we drie sprekers bijeen. Utrechts Landschap vertelde over de landschappelijke ontwikkelingen binnen het veenweidegebied. De gemeente Utrecht over de wijk van de toekomst en Samen Meten Utrecht over burgeronderzoek, bijvoorbeeld het project Telraam. Na de presentaties gingen we over deze thema's met elkaar in gesprek.

Het was een succesvolle en inspirerende avond. Vol ideeën en verschillende perspectieven. We hebben de smaak te pakken met 'DuMi'! In het nieuwe jaar organiseert Duurzame Vecht de bijeenkomst.