Bestuur

Ons bestuur bestuur bestaat uit:

Geertrui Verbraak - Voorzitter
Douwe Pot - Secretaris
Leon Snoek - Penningmeester

Geertrui Verbraak

Geertrui Verbraak

Geertrui: "Begin 2021 ben ik gestart bij het Platform Duurzaam Montfoort en Linschoten. Daar zet ik me met veel plezier en energie voor in!"

"Ik werk bij de KB | nationale bibliotheek. De KB verbindt mensen en woorden en draagt zo bij aan een slimmer, vaardiger en creatiever Nederland, nu en in de toekomst. Daar houd ik me als directieteamlid bezig met de duurzame toegang van onze nationale bibliotheekverzameling, zodat iedereen nu én over 100 jaar kan lezen, ontdekken en onderzoeken. Denk aan meer dan 120 km boeken, kranten en tijdschriften, maar ook digitaal (bijvoorbeeld te vinden op de website Delpher) en van oorsprong digitaal materiaal, zoals websites. Meer dat 2 petabyte!"

Verbinding

"Sinds 2017 woon ik met mijn partner Oscar in Linschoten. Duurzaamheid en inclusiviteit zijn belangrijke thema’s voor mij. Vrijwilligerswerk is een mooie manier om daarmee aan de slag te zijn en zorgt voor verbinding met mensen in mijn omgeving. Dat doe ik ook via de Interculturele Contactgroep Linschoten (verbonden aan de SWOM). Verder fotografeer ik graag, raap ik een hoop zwerfafval op en haal ik veel plezier uit het tuinieren in de moestuin vlakbij Landgoed Linschoten, samen met mijn buurvrouw."

"Klimaatverandering, hoe wij omgaan met onze leefomgeving en het tempo waarin we veranderen, daar maak ik me zorgen over. Met het Platform Duurzaam Montfoort en Linschoten draag ik op een positieve manier mijn steentje bij aan een duurzame leefomgeving voor ons allemaal."

Douwe Pot

Douwe Pot.jpg

"Mijn naam is Douwe Pot, 65 jaar oud en inmiddels 30 jaar woonachtig in Montfoort, samen met Marjolein. We hebben twee volwassen zonen die beiden de deur uit zijn. Ik heb gedurende mijn carrière in zowel commerciële als non-profitbedrijven gewerkt, waarvan de laatste 25 jaar in de (thuis)zorgsector. Onderweg naar mijn pensioenleeftijd heb ik wat meer tijd beschikbaar, die ik graag wil inzetten voor lokaal vrijwilligerswerk, waaronder Duurzaam Montfoort."

Duurzaamheid

"Duurzaamheid is en blijft een belangrijk thema in onze samenleving. Dat zullen we continu moeten uitdragen zodat het gaat beklijven tussen de oren van zowel de inwoners als het college van B&W. In mijn inwerkperiode heb ik veel enthousiasme geproefd bij zowel bestuursleden als coördinatoren van de werkgroepen."

"Het is prachtig om te zien dat er zoveel vrijwilligers zijn die de doelstelling van DM dagelijks in de praktijk ten uitvoer brengen. Ook privé hebben wij diverse maatregelen genomen om ons huis te verduurzamen. Verder pakken we steeds vaker de fiets voor boodschappen en bezoeken. Onze wereld verandert zo (verontrustend) snel, dat we op lokaal en regionaal niveau daarmee serieus aan de slag moeten. Ik neem om deze reden graag het stokje over van Ilse als secretaris van DM. De foto is gemaakt op de Landelijke Opschoondag van 20 maart 2021."
 

Leon Snoek

Leon Snoek 2.jpeg

Leon Snoek is ons nieuwste bestuurslid.  Leon is geboren en getogen in Willeskop en vanaf 1989 inwoner van Montfoort.

Leon vertelt ons: "Ik heb een financiële achtergrond en in het dagelijks leven ben ik als auditor werkzaam bij de gemeente Utrecht, waar ik onderzoeken verricht voor het gemeentebestuur. De afgelopen jaren ben ik als commissielid respectievelijk raadslid van de gemeente Montfoort actief geweest en heb me voornamelijk gericht op ruimtelijke ontwikkeling (woonkernen Montfoort en Linschoten en het buitengebied), ruimtelijk beheer (groen, afval), economische ontwikkeling, veiligheid, milieu en financiën. Daarnaast was ik lid van de financiële auditcommissie." 

Laten we de wereld groener maken

"Duurzaamheid is een belangrijk thema voor mij," aldus Leon. "De klimaatverandering en hoe wij omgaan met onze leefomgeving, daar maak ik me zorgen over. Mijn motto is:  ‘Laten we met zijn allen de wereld een klein beetje groener maken’. Zelf gebruik ik veel de fiets en heb een groene tuin en aantal regentonnen. Via Duurzaam Montfoort wil ik een bijdrage leveren aan een schone, groene en fijne leefomgeving voor ons allemaal. Zo ondersteun ik regelmatig de Zwerfvuilambassadeurs met het rapen van zwerfvuil en het inzamelen van kerstbomen." 

"In de gemeente Montfoort zijn er ook uitdagingen op het gebied van energiebesparing en de energietransitie, waar Duurzaam Montfoort ondersteunend in wil zijn. In het bestuur van Duurzaam Montfoort vervul ik de rol van penningmeester."

Na onze regentonactie van 2020 verscheen er een interview met Leon op onze website, hij is dus eigenlijk al een tijd met ons verbonden. 

een beetje groener.jpg

Over de oprichting van dit Platform

Vanaf het moment van oprichting werd het bestuur van Duurzaam Montfoort gevormd door Ronald Landman (voorzitter), Ilse van der Horst (secretaris) en Frank Benthem (penningmeester).

Dit platform ging voortvarend aan de slag en was bezig om bekendheid op te bouwen in Montfoort en Linschoten. En toen was er ineens Corona en werden veel activiteiten afgelast. Vervolgens vonden Ilse en Ronald andere uitdagingen en daarna ook Frank. 

Met Geertrui, Douwe en nu ook Leon is het bestuur weer compleet.