Boer Leen Verkaik (87) van Het Beloken Land heeft met zijn familie een prachtige plek voor weidevogels aangelegd. In en om de zogenaamde ‘plasdras’ kunnen allerlei soorten vogels en dieren zoals de haas verblijven en hun jongen grootbrengen. Er is een hut van waaruit je de dieren kunt bestuderen.

Alleen een mooi informatiebord ontbrak nog. Dat bord is nu onthuld, door Wethouder Wim van Wikselaar, samen met leden van Duurzaam Montfoort, IVN-gids Gijs van Kempen en natuurlijk de trotse boer.  Het bord is mogelijk gemaakt door Collectief Lopikerwaard, Duurzaam Montfoort & Linschoten en een subsidie van KIEM.

Weidevogel Wellness

Op zaterdag 16 maart komen we bijeen op de boerderij. Bij koffie en koek bespreken we met de boer wat hij allemaal heeft gedaan om de weidevogels (en andere dieren) op zijn land flink in de watten te leggen. Hij begon in 2015 met het aanleggen van een zogenaamde plasdras. Dat is een stuk van een weiland waar water kan blijven staan. De watervogels kunnen daar zwemmen en voedsel zoeken en ze kunnen rondom de plas hun jongen krijgen en grootbrengen.
Iets verderop zijn stroken aangelegd waar kievieten ongestoord hun eieren kunnen leggen. Hoewel, ongestoord?

Uitdagingen

Boer Leen vertelt ons van de uitdagingen die hij ondervindt. Ongestoord is inderdaad de wens, maar dat lukt lang niet altijd. Die uitdagingen komen bijvoorbeeld door het weer. Het is ieder voorjaar weer spannend. Blijft het goed weer, of gaat het toch nog vriezen en verliezen de grutto's hun eieren? Dat gebeurde in 2022.
Of de rust wordt verstoord door zeer laag vliegende helikopters van Defensie, waardoor alle vogels wegvluchten en tja, dan komen ze niet allemaal terug. Het gebeurt ook wel dat het omringende land te vroeg wordt gemaaid en dan verliezen de vogels hun eieren en/of kuikens. 

Naast de plasdras is een strook land, die anders wordt beheerd. Er staat riet en dat trekt rovers aan, zoals ratten, vossen en de kiekendief. Die heeft aan de jonge kuikens en de eieren uiteraard een lekker buffet. Het trieste resultaat is dan, dat bijna alle eendenkuikens worden opgegeten. De stand van de weide- en watervogels gaat zo steeds weer een beetje achteruit. 

Kortom, er zijn ieder jaar weer uitdagingen voor de familie Verkaik.

Bezoek

Wil je de weidevogel wellness bezoeken? Je kunt voorbij de boerderij aan de Blokland wandelen en dan kom je de vogelhut en het infobord tegen. Een tip is ook om je verrekijker mee te nemen, vanuit de hut heb je een goed overzicht over de plas.

Het is erg belangrijk om je hond aan de lijn te houden!

Achter de boerderij is een grote eendenkooi, waar af en toe een rondleiding wordt gegeven. Op de boerderij zijn een ruimtes ingericht als museum, interessant om eens te bekijken! 

Het Beloken Land, Blokland 116 in Montfoort.
>> Website (het best te belijken in een browser zoals Firefox)