Montfoort is een IVN Natuurgids rijker. Op zaterdag 24 juni kreeg Gijs van Kempen in Alphen aan den Rijn het diploma IVN Natuurgids uitgereikt. De opleiding startte in januari 2022 en duurde 1,5 jaar. Gedurende deze periode waren er per maand twee lesavonden en een keer per maand op zaterdag twee buitenactiviteiten.

Aandacht voor duurzaamheid

Doel van de opleiding is mensen tot actieve en bekwame natuurgidsen op te leiden. Het gaat hierbij om het ontwikkelen van algemene kennis en inzicht over natuur, educatie en duurzaamheid. Daarnaast gaat het om het ontwikkelen van vaardigheden en leren van werkvormen om excursies te geven. In de opleiding komen bodem, water, flora, fauna, ecologie en landschap aan de orde en is er veel aandacht voor duurzaamheid.

papagijs.jpg

De stageperiode van Gijs was bij de Nestkasten Werkgroep Woerden (NWW), waarbij hij diverse werkzaamheden verrichtte zoals het bouwen van nestkasten voor uilen en torenvalken, het controleren van de nestkasten en het assisteren bij ringwerkzaamheden.

Voor het vier seizoenen onderzoek had Gijs het gebied bij Het Beloken Land in Blokland (Montfoort) uitgekozen. Daar heeft Gijs zich ook bezig gehouden met het knotten van wilgen, de eendenkooi en de vogelkijkhut opknappen, monitoren van het plas-dras gebied voor weidevogels, tellen van vogels en (nacht)vlinders, het ophangen van nestkasten, plaatsen van eendenkorven en het maken van een mooie presentatie over weidevogels.

Nestkasten

Voor Duurzaam Montfoort heeft Gijs in april jl. het project ‘Duurzaam Montfoort helpt vogels aan een (duurzame) woning’ gedaan. Hierbij zijn ruim 50 nestkasten voor mussen, mezen, spreeuwen en boomkruipers opgehangen in Montfoort en Linschoten en is er een huiszwaluwtil geplaatst op Het Beloken Land. 

Het bestuur van Duurzaam Montfoort feliciteert Gijs met het behalen van dit mooie diploma en kijkt ernaar uit om samen met Gijs nog veel groene projecten te doen in Montfoort en Linschoten. Lijkt het je leuk om ook een rol te spelen bij zo'n groen project, meld je dan nu aan bij Duurzaam Montfoort.   

>> Gijs heeft een eigen facebookpagina: Reis door de natuur met PapaGijs. Aanrader om hem daar te volgen. 

Op de foto zie je Gijs met Leen Verkaik van Het Beloken Land.