Terwijl hun zoon een pasgeboren kalfje aan het verzorgen is vertellen Koos en Marina van der Wind op hun melkveehouderij over het werk met de dieren, met de natuur en ook over de groeiende administratie en regelgeving. 

Zij zetten zich, samen met hun kinderen, hard in voor een melkveebedrijf waarop zij niet alleen voor hun 70 melkkoeien en 20 stuks jongvee zorgen, maar ook voor al het leven op dit land. 

Hier staan nog 100 knotwilgen. Er is voor weidevogels een natte plas-dras en het hele jaar beschutting door grasland om beurten te maaien en mais te planten. Slootkanten worden ecologisch beheerd met veel aandacht voor het leven in de berm en in het water. Er wordt kruidenrijk grasland getest, wat goed is voor de biodiversiteit en de mest wordt op het eigen land verspreid. 

Samenwerking

Op het bedrijf wordt samengewerkt met het waterschap, veevoederleverancier De Samenwerking, de Wageningen Universiteit en het bedrijventerrein aan de weg (voor wandelingen van personeel aan de overkant is een boerenlandpad aangelegd). Voor groene stroom ligt het dak van de stal vol zonnepanelen die wel 8 x het eigen verbruik opwekken. 
Leuk voor alle lezers: Het is hier mogelijk een koe of kalfje te adopteren. 

In het kort

  • Adres: Willeskop 49, 3417 MB Montfoort
  • 70 melkkoeien, 20 jongvee: Dubbeldoelras, geven minder melk maar betere conditie, eigen mest gebruiken op hun bedrijf, minder kunstmest nodig;
  • Adopteer een koe, bewuste melkveehouderij, AH Beter voor Koe, natuur en boer;
  • Ouderwets knotwilgenbeheer: 100 wilgen, om en om knotten, beschutting bieden;
  • Weidevogelondersteuning: natte plas dras, niet alle tegelijk en later maaien, slootkanten niet mee maaien, nesten markeren, maisperceel, nestkast torenvalk;
  • Ecologisch slootkantbeheer: aandacht voor flora + fauna;
  • Kruidenrijk grasland en gras/klaver: insecten, weidevogels, klimaatadaptatie;
  • Samenwerking met veevoederleverancier om kennis te delen met andere boeren over kruidenrijk grasland, grasgroei, waterschap over grondwaterstanden en bodemtemperatuur, WUR en bedrijventerrein (boerenlandpad);
  • Daken vol zonnepanelen, 8X eigen verbruik opgewekt.

Prijsuitreiking

Op vrijdagmiddag 2 juni is de prijsuitreiking, met een feestelijke borrel bij Boer Hans in Montfoort.