Werkgroep Klimaatweek

Tijdens de Nationale Klimaatweek die in de laatste week van oktober begint, installeren wij onze JeugdKlimaatburgemeester en - raad. 

Kinderen in de basisschoolleeftijd (vanaf 6 jaar) solliciteren bij ons en daaruit kiezen wij de JeugdKlimaatraad. In de klimaatweek doen ze leuke en leerzame activiteiten, samen met de volwassen Klimaatburgemeester en anderen. 

We vragen de kinderen ook naar hun wensen voor het klimaat en ze komen vaak met mooie initiatieven. De activiteiten kunnen o.a. bestaan uit het samen opruimen van zwerfafval, een nachtwandeling in de Nacht van de Nacht, samen brainstormen en tekenen en het planten van een boom. 

Programma Nationale Klimaatweek 2023

  • Zaterdag: Installatie JeugdKlimaatraad, Nacht van de Nacht, verhalen in het donker.
  • Maaandag en dinsdag: opdrachten voor thuis.
  • Woensdag Maakmiddag: Lego duurzame energie en pneumatiek.
  • Vrijdag: Excursie Beloken Land.
  • Zaterdag 4-11: Opruimactie Linschoten en planten van boom.
  • Vrijdag 10-11: Sneeuwklokjes planten in stadspark Montfoort.
     

>> Hier is een verslag van de eerste editie in 2022.