Wij zijn een ANBI instelling

De Belastingdienst heeft Duurzaam Montfoort vanaf 17 november 2023 geregistreerd als ANBI. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. 

Een stichting met een ANBI-status zet zich voor minstens 90% in voor het algemeen belang. De resultaten van de werkzaamheden die de ANBI uitvoert, zijn nuttig voor de gehele samenleving. 

Er mag geen winstoogmerk zijn en de stichting en de betrokkenen moeten voldoen aan de integriteitseisen. Ook moet de stichting voldoen aan diverse administratieve verplichtingen en op de eigen website verplicht specifieke gegevens publiceren. Dit heet de publicatieplicht. 

Donaties aftrekbaar

Wanneer een particulier of een bedrijf doneert aan een ANBI, mogen zij hun giften aftrekken van hun inkomsten- of vennootschapsbelasting. Het is daardoor aantrekkelijker om te doneren aan een stichting met een ANBI-status. Het RSIN/fiscaal nummer van Duurzaam Montfoort is 8593 84 846.

Beloningsbeleid

Deelname aan het bestuur van Duurzaam Montfoort is pro Deo. Er worden geen vacatiegelden uitgekeerd. Alleen werkelijk gemaakte kosten worden vergoed. Duurzaam Montfoort heeft geen eigen personeel. Alle activiteiten in het kader van de stichting geschieden op basis van vrijwilligheid.