Bestuurder energie coöperatie Lek & IJsselstroom

Als onderdeel van de energietransitie zullen er in de provincie Utrecht, waaronder ook de omgeving van Montfoort, de komende jaren projecten uitgevoerd worden op het gebied van duurzame energie. Denk aan zonneweides, windmolens en andere vormen van CO2-neutrale energie opwekking.

Vanwege deelname aan overleg op provinciaal en gemeentelijk niveau is de Stichting Platform Duurzaam Montfoort (“Duurzaam Montfoort”) bij deze projecten betrokken. Zo wordt er, samen met vergelijkbare platformen in de omliggende gemeentes, gekeken naar het oprichten van een energie coöperatie. Deze coöperatie zal betrokken worden bij de voorbereiding, bouw en exploitatie van duurzame energieprojecten in onze omgeving.

De energiecoöperatie Lek & IJsselstroom zal te maken krijgen met aspecten die horen bij projecten met een belangrijke maatschappelijke impact: vergunningen, politiek, bewoners, energiebedrijven, enz. Als de energiecoöperatie gevestigd is, zullen er projecten voor het realiseren van duurzame energie-opwekking uitgevoerd worden. De uitgevoerde projecten worden, na de in bedrijf name, (mede) beheerd door de coöperatie.

Platform Duurzaam Montfoort is op zoek naar kandidaten die:

  • een actieve rol willen vervullen in de energietransitie
  • betrokken willen worden bij de oprichting en/of het besturen van de energie coöperatie Lek & IJsselstroom, of als projectleider op dit gebied aan de slag willen gaan
  • binding hebben met onze gemeente/regio
  • kennis van de financiële aspecten van grote projecten
  • bestuurlijke ervaring in bedrijfsleven, maatschappelijke organisatie en/of overheid

Voor de rol van projectleider worden kandidaten geselecteerd die een opleiding krijgen op het gebied van zonne- of windenergie.

Bent u, of kent u, een inwoner van de gemeente Montfoort met belangstelling voor een van deze functies, of wilt u daarover meer informatie, dan kunt u contact opnemen via onderstaand formulier.

Interesse in deze functie?

 

Verplicht
Verplicht
Verplicht
logo Duurzaam Montfoort

Welkom bij hét duurzaamheidsplatform voor Montfoort en Linschoten. Ons doel is een gezonde leefomgeving, nu en later. 

STATUTEN
PRIVACYVERKLARING

FINANCIEEL REGLEMENT
JAARVERSLAG

JAARREKENING

Contact

info@duurzaammontfoort.nl
KvK-nummer 73171719